10. 11. 2022.
 
ERASMUS+ projekt VolIta - volontiranje u Italiji

Bjelovarski CUK uskoro počinje sa provedbom projekta VolIta, volontiranje u Italiji. Temeljne djelatnosti CUK-a su obrazovanje , kultura i informiranje te smo u skladu s tim odlučili provesti projekt učenja talijanskog jezika za odrasle osobe. U tijeku su prijave zainteresiranih kandidata za sudjelovanje u projektu.

Tijekom tečeja osposobit ćemo polaznike za samostalnu komunikaciju i potaknuti ih na samostalno istraživanje jezičnog okruženja prilikom mobilnosti.Polaznici će tijekom tečaja jezika, ali i mobilnosti bitiu neposrednom kontaktu sa profesoricom talijanskog jezika te ćemo tečaj u trajanju od 140 sati odraditi i omogućiti polaznicima praćenje nastave putem ZOOM platforme. Tijekom edukacije predavačica planira usmeno i pismeno provjeravanje znanjapolaznika i njihovu motivaciju za učenje. Tijekom mobilnosti stručni suradnici i predaači također će kontinuirano pratiti uključenost u organizirane aktivnosti.

U suradnji sa područnim uredima HZZ-a odabrat ćemo zainteresirane polaznike koji će proći početni tečaj talijanskog jezika razine A1 u trajanju od 140 sati.

 

Svi zainteresirani mogu se direktno prijaviti i na info@cuk.hr ili na 043/241-298.

  Vijesti i događanja - Sve